Emelőgép időszakos felülvizsgálatok


A biztonságos munkavégzés érdekében törvény írja elő, hogy a gép tulajdonosa, üzemeltetője köteles gondoskodni az emelőeszközök időszakos felülvizsgálatáról. Az üzembe helyezést követően, az emelőgép üzemi csoportszámától függően meghatározott időközönként szerkezeti-, és fővizsgálatnak, illetve legalább 5 évenként vagy az emelőgép környezetének (pl. a kiszolgált technológia) megváltoztatásakor biztonsági felülvizsgálatnak kell alávetni. Az időszakos vizsgálatok alkalmával ellenőrzésre kerül, hogy az emelőgép működőképes állapotban van-e, biztonságosan üzemeltethető-e, és megfelel-e a gépkönyv és a szabványok előírásainak.

Cégünk vállalja az alábbi géptípusok szerkezeti, biztonságtechnikai, és fővizsgálatát:
  • Daruk
  • Futómacskák, emelődobok
  • Targoncák
  • Garázsipari emelők
  • Rakodódaruk
  • Emelőhátfalak
  • Rakodó- és földmunkagépek

A szemrevételezéses, tapintásos, mérőeszközös és mérőműszeres, működési (terheléses, üresjárati) vizsgálatot az emelőgépekre vonatkozó szabványok szerint végezzük. A vizsgálatokról jegyzőkönyv készül, mely a megállapításokat, feltárt hibákat, a hibák kijavítására tett javaslatokat, illetve a megfelelőség minősítését tartalmazza.

Szerkezeti vizsgálat

A szerkezeti vizsgálat során vizsgálni kell, hogy nincs-e az emelőgép szerkezeti elemein sérülés, kopás, maradandó alakváltozás vagy egyéb rendellenesség (pl.: csavar- vagy ékkötés lazulás, repedés, törés); valamint a villamos berendezések, a hidraulikus vagy pneumatikus rendszerek épségét és állapotát; a használati utasítás és a kísérődokumentációk meglétét, naprakészségét.

Fővizsgálat

A fővizsgálat során - az előzőeken túl -, vizsgálni kell az emelőgép és környezete kapcsolatát, az emelőgép szabályszerű üzemeltetését, valamint fő műszaki jellemzőit, hogy megegyeznek-e a gépkönyvben megadottakkal.


Biztonsági felületvizsgálat

A biztonsági felületvizsgálat alkalmával vizsgálni kell, hogy az emelőgép szerkezeti kialakítása, gépészeti és villamos berendezései, valamint biztonsági berendezései megfelelnek-e az érvényben lévő biztonsági követelményeknek; a gép az eredeti funkciójának és műszaki jellemzőinek megfelelően üzemel-e; környezetének jellemzői azonosak-e a tervezéskor és a gyártáskor figyelembe vettekkel.

Dokumentációk, feliratok pótlása

Több mint 6000 géptípushoz be tudjuk szerezni a következő dokumentumokat: gépkönyv, kezelési-karbantartási utasítás, alkatrész-katalógus, alkatrészjegyzék, minősítés, típusbizonyítvány, megfelelőségi tanúsítvány, megfelelőségi nyilatkozat, melyeket fizikai formában és digitálisan is ügyfeleink rendelkezésére tudunk bocsátani.

Munkavédelmi kiadványok (darukönyv, emelőgépnapló, oktatási naplók) értékesítésével is foglalkozunk, valamint biztonsági gépfeliratok, táblák, csíkozás, pótlását, készítését is vállaljuk.